Menu
Caută

Termeni și condiții

Termeni și condiții

Utilizarea website-ului www.queisser.ro se supune următorilor termeni și condiții:

1. Informaţii referitoare la copyright 
Toate informaţiile de pe acest Website sunt furnizate fără nici o garanţie că sunt corecte, complete sau actualizate. Dacă nu se precizează explicit contrariul în această publicaţie, referitor la o anumită secţiune, fişier sau document specific, oricine are dreptul de a vedea, copia, imprima şi distribui acest document în condiţiile următoare: Documentul trebuie folosit exclusiv în scopuri necomerciale. Toate copiile acestui document sau ale unor părţi din acesta trebuie să cuprindă nota de copyright şi mărcile de copyright ale operatorului. Documentul, toate copiile documentului sau ale părţilor din acesta nu trebuie modificate fără aprobarea în scris a operatorului. Operatorul îşi rezervă dreptul de a-şi retrage această aprobare în orice moment, drept pentru care orice utilizare trebuie să înceteze imediat după publicarea în scris a acestuia de către operator. 
2. Garanţii contractuale şi clauze de neasumare a răspunderii
Website-ul Queisser Pharma poate fi accesat gratuit dacă nu se convine contrariul. Operatorul nu îşi asumă nici o garanţie referitor la corectitudinea informaţiilor conţinute, disponibilitatea serviciilor, pierderea datelor salvate pe Website sau posibilitatea de a le utiliza în orice scop specific. De asemenea, operatorul nu răspunde nici de prejudiciile rezultate din utilizarea Website-ului şi a conţinutului său. În cazul în care o neasumare a răspunderii nu se aplică, operatorul răspunde doar cu referire la neglijenţă gravă şi intenţie. Denumirile de produs şi companie sunt mărci ale proprietarilor respectivi şi sunt utilizate exclusiv orientativ pe acest Website. Această publicaţie poate conţine inexactităţi tehnice şi/ sau de alt fel şi/ sau erori de ortografiere şi greşeli de culegere. Ocazional, informaţiile existente pot fi modificate; aceste modificări vor fi incluse în ediţiile noi ale publicaţiei. Operatorul îşi rezervă dreptul de a efectua îmbunătăţiri şi/ sau modificări ale conţinuturilor în orice moment, aşa cum se explică în publicaţie.
3. Păreri exprimate în comentarii şi pe forum
Ca urmare a conţinutului în continuă schimbare al comentariilor şi al forumului, operatorul nu poate vizualiza fără excepţie toate aporturile, pentru a le verifica conţinutul şi pentru a exercita control direct şi activ al acestora. Operatorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru conţinutul, corectitudinea şi forma aporturilor aduse. 
4. Strategie de confidenţialitate 
În măsura în care, în cadrul Website-ului, se foloseşte posibilitatea de a introduce date personale sau de activitate, furnizarea acestor date est explicit voluntară din partea utilizatorului. Utilizarea serviciului nostru este, în măsura realizabilităţii şi viabilităţii tehnice, posibilă chiar şi fără furnizarea de astfel de date sau cu furnizarea de date anonim sau sub pseudonim. Informaţii suplimentare referitoare la acest subiect sunt disponibile la Strategia de Confidenţialitate. 
5. Notă conform cu legea referitoare la telecomunicaţii 
Furnizorii respectivi răspund de conţinutul site-urilor terţilor incluse în acest Website sub formă de link-uri. Operatorul nu răspunde de conţinutul unor astfel de site-uri terţe. Mai mult, nu se pot face trimiteri de pe Website către alte site-uri prin link-uri fără notificarea şi consimţământul nostru în prealabil. Operatorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru informaţiile, conţinuturile sau pentru nici un link la acest Website conţinute în Website-uri terţe. Operatorul răspunde de conţinuturi doar dacă le cunoaşte (adică şi în cazul conţinutului ilegal sau ilicit) şi în care se admite tehnic ca operatorul să prevină utilizarea acestui fel de conţinut. Cu toate acestea, conform legii telecomunicaţiilor, operatorul nu este obligat să verifice în permanenţă conţinutul terţilor. 
6. Contact
Pentru întrebări referitoare la website-ul Queisser Pharma vă rugăm să ne contactați pe adresa [email protected]
7. Validitate legală 
Aceşti termeni şi condiţii generale de utilizare se referă la website-ul Queisser Pharma. În cazul în care părţi sau exprimări individuale din acest text nu sunt conforme cu legea aplicabilă, nu mai corespund cu sau sunt incomplete referitor la legea aplicabilă, aceasta nu afectează celelalte părţi ale documentului în ceea ce priveşte conţinutul.